Betingelser

Cube Online ApS (Cube) er et dansk selskab registreret i Danmark med CVR: 37 80 84 31.

Adressen er Østergade 9, 1., 8000 Aarhus. 

 

Om Cube

Cube tilbyder forskellige digitale ydelser og produkter (Produktet) til erhvervskunder i Danmark (Kunden). Produkterne kan både være egen udviklede eller være tredjeparts produkter som formidles af Cube.

Ved køb af et af Cube’s Produkter skal Kunden acceptere nærværende betingelser. For enkelte Produkter kan der gælde særlige betingelser. Disse fremgår særskilt i forbindelse med købet.

Cube har en separat aftale med Google, som giver ret til at Cube agerer som Google Trusted bureau og til at yde service til danske virksomheder under Street View Trusted program.

Hverken Cube, medarbejdere hos Cube eller Cube’s repræsentanter er medarbejdere eller repræsentanter af Google Inc. (en virksomhed med base i Mountain View, Californien, USA).

 

Produkt: Google Street View Tour

Dette produkt kan bestilles hos en repræsentant, via telefonen, via e-mail eller via Cube’s hjemmeside.

Når produktet er bestilt er der indgået en aftale og Kunden modtager en faktura på aftalte beløb. Der aftales ved aftaleindgåelse en tid for fotografens besøg som skal foregå inden for én måned efter aftaleindgåelsen. Kunden har ret til at det sker minimum 7 hverdage efter aftaleindgåelse med mindre at dette ikke er muligt for Kunden.

Senest 4 uger efter virksomheden er fotograferet, er den virtuelle Street View rundtur live på Google. Dette afhænger af at Kunden ikke overskrider deadlines for godkendelse af fotos eller andet i forløbet.

Købes produktet online eller via telefonen aftales den endelige pris først når Kunden har haft besøg af en af Cube’s repræsentanter.

Prisen for dette produkt er en engangsbetaling. Når Kundens virksomhedspræsentation ligger online på Google ligger den der indtil Kunden selv vælger at nedtage denne. Der er ingen løbende omkostninger forbundet med at have præsentationen liggende online på Google.

 

Produkt: CUBE Guardian

Dette produkt kan bestilles hos en repræsentant, via telefonen, via e-mail eller via Cube’s hjemmeside.

Købes produktet online eller via telefonen aftales den endelige pris først når Kunden har haft besøg af en af Cube’s repræsentanter.

Prisen for dette produkt består af et opstartsgebyr samt et månedligt abonnement. Betalingen skal senest ske 14 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsdatoen, pålægger Cube et rykkergebyr på 100kr. 

Når produktet er bestilt er der indgået en aftale og Kunden modtager en faktura på opstartsgebyr + første måneds betaling. Når betalingen er modtaget, igangsættes Guardian den næst kommende måned.

Kunden skal inden for første måned give Cube korrekte adgangsoplysninger til Kundens Google My Business, Analytics og eventuelt hjemmeside, som er nødvendigt for udførelsen af Guardian. Derudover skal Kunden udfylde spørgeskemaet i det tilsendte link. Hvis det ikke er foretaget, kan tiltagene ikke udføres.

Hvis kontaktinformationerne som vi har modtaget, ikke er korrekte eller hvis nødvendige informationer mangler, kan vi ikke udføre tiltagene for Guardian.

Ved køb af Cube Guardian, får du tidligst besøg af fotografen efter den løbende måned plus 2 måneder.

Senest 4 uger efter at virksomheden er fotograferet er den virtuelle Street View rundtur live på Google. Dette afhænger af at Kunden ikke overskrider deadlines for godkendelse af fotos eller andet i forløbet.

Når Kundens virksomhedspræsentation ligger online på Google ligger den der indtil Kunden selv vælger at nedtage denne. 

Der er ingen binding på Cube Guardian. Når man stopper betalingen, stopper servicen automatisk.

 

Fotografering

Fotografen som besøger Kunden i forbindelse med køb af Google Street View for virksomheder må ikke bruges til andet end at tage billeder til Google Street View turen.

Foruden eventuelle ønsker fra Kunden i forhold til fotograferingen, beslutter fotografen på egen hånd opstilling, lys, stil mv. Kunden har ikke ret til at afvise billeder med disse elementer som begrundelse. 

Kunden har ansvar for at klargøre lokalerne til fotograferingen, så det ser ud som Kunden ønsker at det skal vises i deres Google Street View tur.

Alle ansigter vil som standard blive sløret i turen. Hvis Kunden ønsker at have sit ansigt vist skal dette meddeles til Fotografen når han ankommer og til Cube’s kundeservice senest på fotograferingsdagen.

I forbindelse med billedbehandling samt integration til Street View Trusted program accepterer Kunden, at Cube kan overlevere de af Kundens godkendte fotos til eksterne samarbejdspartnere. 

Kunden skal sikre, at området der fotograferes samt indhold af disse ikke er beskyttet af IP rettigheder til tredjeperson og derfor ikke kræver godkendelse af andre parter end de der indgår i aftalen omkring fotografering. 

 

Google Street View Trusted program

Cube skal sikre, at de af Kundens udvalgte billeder overholder de specifikationer, som leveres af Street View Trusted programmet. 

Hvis Google afviser de fremsendte billeder til Street View Trusted programmet grundet at disse ikke indfrier de tekniske krav, sikrer Cube, at Kunden enten får refunderet det indbetalte beløb eller får aftalt en ny tid til en ny fotografering.

Kunden accepterer at håndtering, overførsel og brug af det Google godkendte billedmateriale er reguleret af de generelle vilkår der gælder ved brug af Googles services. Disse vilkår findes på www.google.com. 

Cube hverken ejer eller har indflydelse på Street View Trusted programmet. Derfor garanterer Cube heller ikke for funktioner ved eller oppetid af Street View Trusted programmet. Cube er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som Kunden kan opleve i forbindelse med Street View Trusted programmet. 

Google har ejerskab over Google Maps og Street View billederne. Cube kan derfor hverken fjerne eller ændre Kundens Street View billede. Ønsker Kunden at billedet fjernes, skal Kunden tage kontakt til Google.

 

Aftalens varighed

Aftalen er bindende.

Når Cube har uploadet Kundens virtuelle Street View tur på Google, overdrages vedligeholdelse mv. af denne til Kunden. Prisen for en rundtur i forbindelse med Street View Trusted programmet er en engangsbetaling, hvorefter at turen er online så længe at Kunden ønsker dette.

Ved køb af abonnementsydelser løber abonnementet i den periode, der er anført i kontrakten for det enkelte produkt.

 

Pris, gebyr og betaling

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. Ved ordretidspunktet aftales prisen, som efterfølgende opkræves via faktura.

Fakturaen på den virtuelle Street View rundtur skal være betalt senest 7 hverdage før den aftalt tid til fotograferingen. Såfremt at beløbet ikke er modtaget i rette tid på Cube’s konto aflyses ordren.

Hvis Kunden aflyser eller ændre fotograferingen senere end 7 hverdage forinden den aftalte tid, vil der opkræves et gebyr på 2.000 kr. + moms.

Hvis fotografen går forgæves til det aftalte møde kan Kunden blive opkrævet et gebyr på 2.000kr. + moms. Dette dækker fotografens tabte tid. Om-booker Kunden senest 7 hverdage forinden det aftalte møde er om-bookningen gratis.

Cube har ret til at ændre sammensætning, indhold og priser med varsel på e-mail eller ved opslag på Cube’s hjemmeside.

 

Modregning

Det er ikke tilladt for nogen af parterne at foretage modregning i fremtidige eller forfaldne beløb med mindre at dette er særskilt aftalt imellem parterne. 

 

Copyright og Licenser

Cube har copyrights til alle panoramabillederne samt de udvalgte billeder taget i forbindelse med fotograferingen.

Kunden har ret til at bruge den virtuelle rundtur, som ønsket, når denne er lagt op på Google.

Cube forbeholder sig rettighederne til at bruge det udvalgte billedmateriale til salgsfremmende aktiviteter – herunder på egen hjemmeside eller i salgsmateriale. Dog udelukkende til aktiviteter som er relateret til Cube’s forretning. 

 

Ansvar og erstatning 

Cube er ansvarlig for eventuelle skader der sker på Kundens område. Cube er ikke ansvarlig for driftstab i de tilfælde, hvor Kunden har valgt at indskrænke egne salgsmuligheder under fotograferingen. 

Cube gør, hvad der er muligt for at undgå, at billedmaterialet leveres til Kunden fri for virus, fejl, spyware mv. Cube kan ikke garantere dette og er ikke ansvarlig for eventuelle tab for Kunden i denne forbindelse. 

 

Klager og tvister

Har Kunden en klage over Cube–besøget, fotos eller den generelle oplevelse, skal Kunden tage kontakt til Cube’s kundeservice. Kontaktdetaljer findes på www.cubeonline.dk.

Cube besvarer henvendelsen hurtigst muligt og senest efter 3 arbejdsdage.

Forinden en af Parterne bringer en klage for retten skal der afholdes minimum ét mæglingsmøde, hvor Parterne mødes for på mindelig vis at finde en løsning på tvisten. 

Hvis en af Parterne bringer tvisten til domsstolene skal dette ske ved Retten i Aarhus.

 

Force Majeure

Hverken Kunden eller Cube kan gøres ansvarlig for brug af deres forpligtelser, i tilfælde af at et sådant brud sker grundet force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrænset til strømafbrud, internet nedbrud, strejke, brand, oversvømmelse mv.

 

Andet

Cube har ret til at benytte underleverandører og samarbejdspartnere til at håndtere enhver forpligtelse beskrevet i disse betingelser. Dette skal ikke have nogen omkostning for Kunden og dette kræver ikke Kundens accept.

Kunden må ikke videregive Kundens forpligtelser til tredjepart uden forud at have modtaget en skriftlig accept på dette fra Cube.

Google Trusted agency stamp